Світловодська районна організація профспілки працівників освіти і науки України

 

Охорона праці

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про комісію з ОП виборного органу первинної профспілкової організації tipove_polozhennya_pro_komisiyu_z_ohoroni_praci_vibornogo_organu_pervinnoi_profspilkovoi_organizacii.docx

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про громадського інспектора з охорони праці tipove_polozhennya_pro_gromadskogo_inspektora_z_ohoroni_praci.docx

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про представників профспілок з питань охорони праці tipove_polozhennya_pro_predstavnikiv_profspilok_z_pitan_ohoroni_praci.docx

 

Перелік основних нормативно-законодавчих актів та документів з питань ОП у закладі освіти perelik_z_op.docx

 

Політика адміністрації навчального закладу по охороні праці politika_administracii_navchalnogo_zakladu_v_galuzi_ohoroni_praci.docx

 

Повноваження профспілок з питань охорони праці povnovazhennya_profspilok_z_pitan_ohoroni_praci.docx

 

 

Атестація робочих місць за умовами праці atestaciya_robochih_misc_za_umovami_praci.docx